خرید هاست ویندوز

خرید هاست ویندوز


جهت اعمال تخفیف های نوروزی از کد تخفیف takhfif96 استفاده نمایید.

تعرفه های خدمات میزبانی وب
نام پکیج
Windows 1
Windows 2
Windows 3
Windows 4
پیشنهاد ویژه ترافیک نامحدود
Windows 5
Windows 6
Windows 7
Windows 8
قیمت (سالانه) با احتساب تخفیف 340,000 ریال 775,000 ریال 1,160,000 ریال 1,540,000 ریال 1,800,000 ریال 2,940,000 ریال 6,310,000 ریال 11,300,000 ریال
امکان خرید ماهانه (قیمت) 228,000 ریال 340,000 ریال 340,000 ریال 820,000 ریال 1,430,000 ریال 2,460,000 ریال
فضا 50 مگابایت 100 مگابایت 200 مگابایت 500 مگابایت 1000 مگابایت 2000 مگابایت 5000 مگابایت 10000 مگابایت
پهنای باند
گیگابایت
1
1
4
4
ایران 8
خارج 12
ایران 16
خارج 40

نا محدود
ایران 60
خارج 160
ایران 90
خارج 200
ایران 150
خارج 400
پست الکترونیک 2 10 20 50 نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود
تعداد اکانت FTP 1 5 10 20 نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود
تعداد Subdomain 5 10 20 نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود
تعداد دیتابیس 1 5 10 20 نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود
Park Domain 1 2 5 نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود
Addon Domain 1 1 2 3
وب سرور IIS 7 - 8 IIS 7 - 8 IIS 7 - 8 IIS 7 - 8 IIS 7 - 8 IIS 7 - 8 IIS 7 - 8 IIS 7 - 8
کنترل پنل Websitepanel Websitepanel Websitepanel Websitepanel Websitepanel Websitepanel Websitepanel Websitepanel
سیستم عامل WinServer 2008R2 - 2012R2 WinServer 2008R2 - 2012R2 WinServer 2008R2 - 2012R2 WinServer 2008R2 - 2012R2 WinServer 2008R2 - 2012R2 WinServer 2008R2 - 2012R2 WinServer 2008R2 - 2012R2 WinServer 2008R2 - 2012R2

خرید هاست